Carousel Template for Bootstrap

Видео галерияВодни жаби (Ranidae)

Водните жаби са семейство жаби, разпространени по целия свят, от които 5 вида се срещат в България. Заедно с краставите жаби водните жаби се отличават по липсата на опашка. Обитават предимно водни или поне влажни местообитания, но се придвижват сравнително лесно и на сушата. По-едрите представители на рода са известни под името “жаба-бик”. Хранят се с дребни насекоми. Разпространението на жабите варира от тропическите до субарктичните райони, но повечето видове обитават предимно дъждовните тропическите гори.


Зелена крастава жаба

Шипоопашата сухоземна костенурка

Гладка ноктеста жаба

Водни жаби