Carousel Template for Bootstrap

Видео галерия



Гладка ноктеста жаба (Xenopus laevis)

Гладката ноктеста жаба е вид земноводно от семейство Pipidae. Тя е един от общо 14 вида ноктести жаби. Телесната ѝ дължина достига 7 – 8 см. Ареалът ѝ на разпространение обхваща Южна Африка, Ангола, Замбия и Танзания. Този вид жаби води изцяло воден начин на живот. В ареала ѝ някои от реките през лятото пресъхват. За да преживяват, гладките ноктести жаби напускат пресъхналото корито и се придвижват по сушата, докато попаднат в друг водоем. Хранят се с попови лъжички, дребни жабки и рибки, червеи и други водни животни.


Зелена крастава жаба

Шипоопашата сухоземна костенурка

Гладка ноктеста жаба

Водни жаби