Carousel Template for Bootstrap

Видео галерияШипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni)

Шипоопашатата сухоземна костенурка е подвид hermanni boettgeri и се среща на Балканския полуостров, Испания, Южна Франция и Италия. В България е разпространена на територията на цялата страна освен Добруджа и високите полета и планини в западна България. На дължина достига до 36 cm, най-често 15-25 cm. Изцяло дневен вид. През пролетта и есента е активен почти целодневно, а през най-горещите месеци само сутрин и привечер. Храни се предимно с тревисти растения.


Зелена крастава жаба

Шипоопашата сухоземна костенурка

Гладка ноктеста жаба

Водни жаби