Carousel Template for Bootstrap

Видео галерияЗелена крастава жаба (Bufo viridis):Вид земноводно от семейство Крастави жаби (Bufonidae). Оцветена е в светлозелено с тъмнозелени петна. Този вид е разпространен от долината на река Рейн на запад до Централна Азия на изток. Зелената крастава жаба се храни с насекоми, червеи, паякообразни, охлюви. Известно е, че унищожава много селскостопански вредители. Активна е предимно нощем, но понякога излиза и през хладни и дъждовни дни. Зелената крастава жаба е защитен вид от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложение III на Закона за биологичното разнообразие.


Зелена крастава жаба

Шипоопашата сухоземна костенурка

Гладка ноктеста жаба

Водни жаби