Зала 9 - Палеонтология

Амонит

Най-големият амонит, намерен в България. Този уникален екземпляр от вида Parapuzosia daubreei е с диаметър 1,44 м е намерен във варовитите пясъчници на Илчов баир край Шумен през 1932 г. от В. Желев. Възраст: късен сантонски подвек, късна креда (преди около 84 милиона години).

Динозаврите

Във витрината са представени истински фосили и копия на вкаменени останки разнообразни хищни и растителноядни нептичи динозаври. По-голяма част от изложените експонати са дарени от д-р Уилиам Блоус и представят различни видове динозаври обитавали Северна Америка, Азия и Европа през мезозойската ера. Две от находките са кости на български динозаври. Това са? къснокредни?останки от?орнитомимозавър (щраусоподобен динозавър) и хадрозавроид (динозавър с патешка човек) открити в района на гр. Червен Бряг.

Отбор "Джобен Музей" - Първа английска езикова гимназия, София