Зала 7 - Риби

Дългошипа риба-таралеж

Дългошипата риба-таралеж е член на семейство Diodontidae. Тя е със средни размери, достига до 91 см. Люспите са модифицирани в бодли. В случай на опасност, рибата-таралеж може да се издува чрез поглъщане на вода, за да възпре потенциалния хищник със своя по-голям обем и бодлите си. Среща се във всички тропични и субтропични води на света.

Морски дявол

Морският дявол е дълбоководен вид от семействоLophiidae. Разпространен е в североизточните части на Атлантическия океан, от Баренцово море до Гибралтарския проток, както и в Средиземно и Черно море. Женските достигат на дължина повече от 2 метра. Тялото на вида е силно сплеснато, а главата е огромна с широка уста, въоръжена с големи остри зъби. Първият лъч на гръбната перка е видоизменен във „въдица“ с месеста примамка, съставена от две подобни на листа структури. Морският дявол привлича малки рибки, като размахва примамката, докато седи на дъното, перфектно замаскиран.

Акула чук

Акулите чук са известни с особената, плоска и странично продълговата глава с форма на чук. Опашката е асиметрична с дълъг, назъбен горен лоб. Тази акула се среща обикновено в открито море, но може да се появи и близо до морското дъно. Храни се предимно с костни риби и безгръбначни, но по-големите индивиди се хранят и с акули и скатове. Акулата чук е живороден вид, като ражда между 20-30 малки.