Зала 1 и 4 - Минерали

Якутски диамант

'Запушихме лулата на мира, тютюнът отличен…' Такъв е текстът на знаменитата 'секретна' радиограма, изпратена от геолозите Авдеенко, Елагина и Хабардин, след откритието на тръбата 'Мир' на 13 юни 1955 г. Кимберлитовата тръба 'Мир' в Република Саха (Якутия) е първично находище на диаманти. Добивът на диамантоносна кимберлитова руда по открит способ започва през 1957, продължава цели 44 години до юни 2001. Кариерата е с дълбочина 525 и диаметър 1200 метра. От 2009 година добив на диамантена руда се извършва само в подземния рудник 'Мир'.

Шерл

Шерлът, понякога наричан черен турмалин, се среща в гранити и гранитни пегматити, високотемпературни хидротермални жили, както и в някои метаморфни скали. У нас е известен от редица находища на Витоша, в районите до Владая и Мърчаево от където е образецът във витрината. Използва се като скъпоценен камък.

Опушен кварц

Образецът във витрината е сравнително голям кристал от опушено сива, кафява до черна разновидност на кварца. Намерен е в района на Ардино в Родопите. Кварцът е най-често срещаният минерал, намиран на повърхността на Земята.

Калцит

Калцитът е основен скалообразуващ минерал, широко разпространен в целия свят. Среща се във варовици, мрамори, често като спойка в седиментни скали и като скален примес в хидротермални жили, в алкални до основни магмени скали. Много често и като образувания в пещери.

Смарагд

Тук е изложен един от първите образци на български смарагд от района на Урдините езера в Рила. Смарагдът е зелена разновидност на берила. Цветът му се дължи на наличието на хром и/или ванадий.